03:38 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng

Tin tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 37

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2916

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 207357

Liên kết

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Bo ngoai giao

Trang nhất » Tin Tức » Tin Gỗ Lạng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thứ tư - 05/04/2017 15:04
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT Thông Báo Tới Quý Đại Hội Đồng Cổ Đông Được Rõ: Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2017. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết vào phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.
CTY CỔ PHẦN GỖ LẠNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BUÔN MA THUỘT                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT

 
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Khóa xi , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày  29/11/2015.

-Căn Cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột.

-Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 26/3/2017.

-Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017. Công ty Cổ phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột tổ chức Đại Hội đồng cổ đông
thường niên theo triệu tập của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ông: Nguyễn Thái Vinh.

Thời gian tiến hành đại hội bắt đầu từ : 08h đến 11h.

Chủ tọa cuộc họp ông : Nguyễn Thái Vinh : Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông : Phan Thanh truyền : Giám đốc công ty .

Thư ký ông : Phan Đức Hiệp

Ban tổ chức công bố : số cổ đông có mặt 37 trên tổng số 40 cổ dông tương đương
383.540 CP/400.000 CP = 95,89%.

Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật.

Sau hơn 3h làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nghị quyết với
các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Chủ Tịch Hội Đồng quản trị , báo cáo của Giám Đốc
công ty và báo cáo của Ban kiểm Soát về kết quả thức hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016.

* Quyết định chia lợi nhuận năm 2016 như sau :

Tổng lợi nhuận phân phối :                 948.398.220 đồng

- Chia cổ tức năm 2016 :18%          =    720.000.000 đồng

- Chia quỹ đầu tư phát triển : 40% =     91.359.288 đồng

- Chia quỹ KT, quỹ PL :            60 % =  137.038.932 đồng 

2. Thống nhất kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Doanh thu:  60.000.000.000 đồng

2.2. Lợi nhuận sau thuế:  Thấp nhất 1.000.000.000 đồng

2.3. Cổ tức: Thấp nhất 18 %

2.4. Đầu tư (dự kiến): 900.000.000 đồng
Trong đó: 
- Xây dựng lò sấy: 200.000.000 đồng

- Xây lại tường rào: 300.000.000 đồng

- Đầu tư thêm hệ thống phòng cháy: 400.000.000 đồng

Các chỉ tiêu đã được đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Gỗ lạng buôn ma thuột năm 2017
bỏ phiếu tán thành 100 % ( theo kết quả của ban kiểm phiếu tại đại hội ).

Đại họi đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm phổ biến , 
Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này.
Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai Nghị Quyết.

Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2-17 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2017. 
 Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết
vào phiên họp Đại Hội đồng cỏ đông thường niên kế tiếp.


                        CHỦ TỊCH HĐQT                                                                                          THƯ KÝ                     NGUYỄN THÁI VINH                                                                                 PHAN ĐỨC HIỆP 

Tác giả bài viết: HIẾU

Nguồn tin: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn